Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen!
Välkommen till Genarps IF!

Vi i föreningen har ägnat oss åt idrott i Genarp sedan vi bildades 1931. Under många år har vi huvudsakligen varit aktiva inom fotboll och boule men 2014 utökade vi utbudet till att även omfatta löpning.

Våra hemmamatcher spelar vi på Ekevallen och på Dalby IP.
Välkommen dit för att titta på fotboll eller ta en löprunda på natursköna Risen.
Eller varför inte delta i våra löptävlingar RISEN-loppet, GIFT (Genarps IF Trail) samt Skånska Energi-Stafetten.

Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!
Uppdatering angående Corona/Covid-19
2020-03-28 20:20

 • Igår, fredag 27/3, meddelade Skånes FF följande:
  Vid ett extra insatt styrelsemöte den 26 mars beslutade Skånes Fotbollsförbunds styrelse att genomföra distriktets tävlingsverksamhet enligt tidigare planering”.
 • DOCK med hänsyn till regeringens beslut under fredagen (27/3) om att förbjuda sammankomster med fler än 50 deltagare från och med söndag (29/3), så ber vi att få återkomma så fort föreningen har något mer besked från förbund och myndigheter att förhålla sig till vad gäller detta förbud mot sammankomster med fler än 50 deltagare och hur detta beslut påverkar föreningen samt om detta förbud eventuellt kan påverka ovan beslut från Skånes FF (se första punkten ovan).
 • Då herrarnas lördagsmatch (28/3) blev inställd finns det under de kommande dagarna ingen aktivitet som enligt vår tolkning skulle bryta mot förbudet mot sammankomster, då spelare, ledare och funktionärer enligt Polismyndigheten ej räknas som ”deltagare” på sammankomsten (enbart publik anses vara ”deltagare”). Mer information kommer under nästa vecka.
 • Vad gäller träningsverksamheten så fortsätter den som planerat och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Föreningen följer utvecklingen nogsamt och kommer agera vid beslut som påverkar vår verksamhet.

 

Fortsatt allmän uppmaning:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktivitet.
 • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.
 • Uppmana till god handhygien.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
// Styrelsen
Månadslotteriet
2020-03-19 16:28

Vi saknar några inbetalningar men vi hoppas att du vill fortsätta stödja Genarps IF och deltaga i Månadslotteriet.

Har Er faktura kommit bort eller du behöver betalningsinformation, vänligen kontakta genarpsif.lotteri@telia.com.

Det finns lediga lotter, så tag chansen att delta. Kanske blir just DU en vinnare i våra månadsdragningar.

Till månadens vinnare nedan säger vi Grattis!!


Följande lottnummer har vunnit vid dragningen i mars
Vinstvärde 500 kronor lott nr 096
Vinstvärde 200 kronor lott nr 237, 180, 221 och lott nr 002
Genarps IF och Corona / Covid-19
2020-03-13 14:06

Genarps IF följer de restriktioner och rekommendationer som ges från bl.a. Skånes FF, Svenska Fotbollsförbundet (SvFF), Regering samt beslutande myndigheter, främst Folkhälsomyndigheten.


I nuläget finns inget beslut som bedöms ha någon väsentlig påverkan på vår verksamhet, mer än att herrseniorerna har ställt in sitt träningsläger.


Dock följer föreningen utvecklingen nogsamt och kommer agera vid beslut som påverkar vår verksamhet.


Enligt rekommendation/riktlinje från SvFF (erhållit 13/3) bör sedvanlig fotbollsträningsverksamhet tills vidare kunna genomföras som planerat. Dock ska inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom delta i träningen.

// Styrelsen
Månadslotteriet
2020-02-18 20:36

Vi saknar några inbetalningar men vi hoppas att du vill fortsätta stödja Genarps IF och deltaga i Månadslotteriet.

Har Er faktura kommit bort eller du behöver betalningsinformation, vänligen kontakta genarpsif.lotteri@telia.com.

Tag nu chansen att delta och kanske blir just DU en vinnare i våra månadsdragningar, 

och till nedan vinnare säger vi Grattis!!


Följande lottnummer har vunnit vid dragningen i februari
Vinstvärde 500 kronor lott nr 110
Vinstvärde 200 kronor lott nr 010, 043, 093 och lott nr 045
Kallelse till årsmöte
2020-02-16 17:15

Genarps IF:s årsmöte äger rum

måndagen 9 mars 2020, kl 19.00, Klubblokalen Ekevallen


De handlingar (verksamhetsplan, budget mm) som tas upp på årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Ni hittar handlingarna på hemsidan under fliken "Dokument" i menyraden. Härunder finns en mapp som heter "Inför årsmötet 2020". De medlemmar som så önskar kan hämta ut handlingarna i pappersform, torsdagen 5 mars 18.00-19.00 på kansliet på Ekevallen. 


Dagordning


1. Mötets öppnande/fastställande av röstlängd

2. Mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande för årsmötet

5. Val av sekreterare för årsmötet

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2019 

8. Kassa- och revisionsberättelse för år 2019

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget för 2020

11. Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2021

12. Motioner och förslag


13. Val av ordförande för ett år

14. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för två år (samt fyllnadsval)

15. Val av tre suppleanter i fastställd turordning för ett år

16. Val av två revisorer för ett år

17. Val av två revisorssuppleanter för ett år

18. Val av valberedning


19. Övriga frågor av intresse (ej beslutande)

20. Mötet avslutas

Nyheter från våra lag
Ledarsidan, 31/03 12:47 
Löpning, 29/03 09:21 
Herrar Senior, 27/03 18:24 
Löpning, 25/03 11:41 
P/F 10, 22/03 09:24 
Löpning, 16/03 14:42 
 
Våra Sponsorer