Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen!
Välkommen till Genarps IF!

Vi i föreningen har ägnat oss åt idrott i Genarp sedan vi bildades 1931. Under många år har vi huvudsakligen varit aktiva inom fotboll och boule men 2014 utökade vi utbudet till att även omfatta löpning.

Våra hemmamatcher spelar vi på Ekevallen och på Dalby IP.
Välkommen dit för att titta på fotboll eller ta en löprunda på natursköna Risen.
Eller varför inte delta i våra löptävlingar RISEN-loppet, GIFT (Genarps IF Trail) samt Skånska Energi-Stafetten.

Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!
Kallelse till årsmöte
2019-02-16 21:22

Genarps IF:s årsmöte äger rum

måndagen 11 mars 2019, kl 19.00, Klubblokalen Ekevallen


De handlingar (verksamhetsplan, budget mm) som tas upp på årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Ni hittar handlingarna på hemsidan under fliken "Dokument" i menyraden. Härunder finns en mapp som heter "Inför årsmötet 2019". I denna mapp kommer alla handlingar läggas in efter hand, dock senast 4 mars. De medlemmar som så önskar kan hämta ut handlingarna i pappersform, torsdagen 7 mars 18.00-19.00 på kansliet på Ekevallen. 


Dagordning


1. Mötets öppnande/fastställande av röstlängd

2. Mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande för årsmötet

5. Val av sekreterare för årsmötet

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2018 

8. Kassa- och revisionsberättelse för år 2018

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget för 2019

11. Styrelsens förslag till medlemsavgifter för år 2020

12. Motioner


13. Val av ordförande för ett år

14. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för två år

15. Val av tre suppleanter i fastställd turordning för ett år

16. Val av två revisorer för ett år

17. Val av två revisorssuppleanter för ett år

18. Val av valberedning


19. Föreningsutveckling

20. Övriga frågor av intresse (ej beslutande)

21. Mötet avslutas

Årets första dragning i månadslotteriet 15/2 klar
2019-02-15 12:04
Vinnande lottnummer: 500 kr lott nr 095
                                 200 kr lott nr 037, 209, 265 och lott nr 279 
Valberedningens förslag till årsmötet
2019-02-14 17:47

Valberedningens förslag till Genarps IF´s årsmöte 2019-03-11

 

 

Val av ordförande (1år)                            Valberedningens förslag

Magnus Engström                                                     Omval - Magnus Engström

Val av tre st styrelseledamöter (2år)

Jan Billberg                                                                  Omval – Jan Billberg

Martin Eggert                                                             Nyval – Christian Dunegård

Annika Brostedt                                                         Nyval – Anders Jacobsson

Val av tre st suppleanter (1år)

Bo Andersson                                                             Omval – Bo Andersson

Fredrik Lago                                                                Omval – Fredrik Lago

Fredrik Caleland                                                        Nyval – Örjan Eltén

Val av två st revisorer (1år)

Mikael Frostander                                                    Omval – Mikael Frostander

Sten-Ivar Larsson                                                      Nyval – Kenneth Brostedt

Val av två st revisorssuppleanter

Murat Kocacenk                                                        Omval – Murat Kocacenk

Daniel Andersson                                                      Omval – Daniel Andersson

 

2019-02-14 17:45
 
Nyheter från våra lag
Herrar Senior, 16/02 20:11 
P 07, 12/02 08:00 
Löpning, 11/02 08:56 
Herrar Senior, 09/02 17:22 
F 09-12, 31/01 20:51 
 
Våra Sponsorer