Välkommen!
Välkommen till Genarps IF!

Vi i föreningen har ägnat oss åt idrott i Genarp sedan vi bildades 1931. Under många år har vi huvudsakligen varit aktiva inom fotboll och boule men 2014 utökade vi utbudet till att även omfatta löpning.

Våra hemmamatcher spelar vi på Ekevallen och på Dalby IP.
Välkommen dit för att titta på fotboll eller ta en löprunda på natursköna Risen.
Eller varför inte delta i våra löptävlingar RISEN-loppet, GIFT (Genarps IF Trail) samt Skånska Energi-Stafetten.

Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!
Valberedningens förslag till förtroendevalda 2018
2018-02-20 21:07
Valberedningen har nu även ett förslag till den sista suppleantposten i styrelsen 2018, tidigare utlagd som vakant. Det finns därför ett uppdaterat förslag till förtroendevalda 2018 från valberedningen i mappen "Inför årsmötet".

/Valberedningen (Helena, Stefan och Nils)
Valberedningens förslag till förtroendevalda 2018
2018-02-05 23:14
Valberedningens förslag till förtroendevalda finns nu presenterat i foldern Inför årsmötet 2018 under Dokument.

Valberedningen har varit i kontakt med alla eventuella kandidater de har fått sig föreslagit av medlemmar i Genarps IF. Antingen finns dessa kandidater med i valberedningens presenterade förslag eller så har de de av olika anledningar tackat nej till att vara med i Genarps IF:s styrelse.

Utöver de av medlemmar föreslagna kandidaterna har valberedningen pratat med ett stort antal personer. Trots det är det fortfarande en plats till suppleant där valberedningen inte har lyckat hitta något förslag. Valberedningen kommer att fortsätta jobba på att hitta en kandidat fram tills årsmötet.

Om någon är intresserad, eller vet någon som är, så hör av er till valberedningen.

/Valberedningen (Helena, Stefan, Nils)

Kallelse till årsmöte
2018-02-04 16:24

Genarps IF:s årsmöte äger rum

måndagen 26 februari 2018, kl 19.00, Klubblokalen Ekevallen


De handlingar (verksamhetsplan, budget mm) som tas upp på årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Ni hittar handlingarna på hemsidan under fliken "Dokument" i menyraden. Härunder finns en mapp som heter "Inför årsmötet 2018". I denna mapp kommer alla handlingar läggas in efter hand, dock senast 19 februari. De medlemmar som så önskar kan hämta ut handlingarna i pappersform, torsdagen 22 februari 18.00-19.30 på kansliet på Ekevallen. 


Dagordning


1. Mötets öppnande/fastställande av röstlängd

2. Mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande för årsmötet

5. Val av sekreterare för årsmötet

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2017 

8. Kassa och revisionsberättelse för år 2017

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget för 2018

11. Styrelsens förslag till medlemsavgifter för år 2019

12. Motioner


13. Val av ordförande för ett år

14. Val ordinarie styrelseledamöter för två år

15. Val av suppleanter i fastställd turordning för ett år

16. Val av två revisorer för ett år

17. Val av två revisorssuppleanter för ett år

18. Val av valberedning

19. Övriga frågor av intresse (ej beslutande)

20. Mötet avslutas

Inför årsmötet 2018
2018-01-14 10:17

Genarps IFs årsmöte äger rum måndagen 26 februari kl 19.00 i Klubbstugan, Ekevallen.

Kallelse till årsmöte med förslag till föredragningslista ska utfärdas av styrelsen senast tre veckor innan årsmötet, alltså senast 5 februari. De handlingar (verksamhetsplan, budget m.m.) som tas upp på årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet, d.v.s. måndagen 19 februari. Handlingarna kommer då att finnas tillgängliga på hemsidan. De medlemmar som vill hämta ut handlingarna på kansliet kommer att kunna göra det torsdagen 22 februari 18.00-19.30. 


De medlemmar som vill lämna förslag (motion) till styrelsen inför årsmötet ska göra det skriftligen senast fyra veckor innan årsmötet, alltså senast 29 januari. Styrelsen ska till årsmötet avge ett skriftligt yttrande över förslaget. Styrelsen har ett styrelsemöte 5 februari där eventuella förslag kan behandlas.


Styrelsen

Nyheter från våra lag
P 07, 18/02 20:34 
Herrar Senior, 17/02 16:48 
P 04-06, 14/02 22:48 
Herrar Senior, 13/02 21:48 
Herrar Senior, 10/02 18:04 
 
Våra Sponsorer