Våra Sponsorer
 
Välkommen!
Välkommen till Genarps IF!

Vi i föreningen har ägnat oss åt idrott i Genarp sedan vi bildades 1931. Under många år har vi huvudsakligen varit aktiva inom fotboll och nu har vi utökat utbudet till att även omfatta löpning. 

Våra hemmamatcher spelar vi på Ekevallen och på Dalby IP. Välkommen dit för att titta på fotboll.
Eller varför inte delta i vår löptävling "RISEN-loppet".

Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!
Årets första dragning i månadslotteriet klart !
2017-02-15 14:24
Följande lottnummer har utfallit med vinst vid dragningen den 10 februari 2017
Vinstvärde 500 :-     Lott nr 152
Vinstvärde 200 :-     Lott nr 036, 074, 189 och 216
GRATTIS till Vinnarna !
Det finns fortfarande ett antal osålda lotter kvar. Kontakta kansliet om du är intresserad av en lott .
Kallelse till årsmötet
2017-02-04 08:00

Genarps IF:s årsmöte

Måndagen den 27 februari, 2017, kl 19.00, Klubblokalen Ekevallen


De handlingar (verksamhetsplan, budget mm) som tas upp på årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Ni finner handlingarna på hemsidan under fliken "dokument" i menyraden. Här finner ni sedan en mapp som heter "Inför årsmötet 2017". I denna mapp kommer alla handlingar läggas in efterhand, dock senast den 20 februari. De medlemmar som så önskar kan hämta ut handlingarna i pappersform, torsdagen den 23 februari 18,00-19,30 på kansliet på Ekevallen. 


Dagordning


1. Mötets öppnande/fastställande av röstlängd

2. Mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande för årsmötet

5. Val av sekreterare för årsmötet

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2016 

8. Kassa och revisionsberättelse för år 2016

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget för 2017

11. Styrelsens förslag till medlemsavgifter för år 2017

12. Motioner


13. Val av ordförande för ett år

14. Val ordinarie styrelseledamöter för två år

15. Val av suppleanter i fastställd turordning för ett år

16. Val av två revisorer för ett år

17. Val av två revisorssuppleanter för ett år

18. Val av valberedning

19. Övriga frågor av intresse (ej beslutande)

20. Mötet avslutas

Kallelse till årsmötet
2017-02-04 08:00

Genarps IF:s årsmöte äger rum

Måndagen den 27 februari, 2017, kl 19.00, Klubblokalen Ekevallen


De handlingar (verksamhetsplan, budget mm) som tas upp på årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Ni hittar handlingarna på hemsidan under fliken "dokument" i menyraden. Här finner ni sedan en mapp som heter "Inför årsmötet 2017". I denna mapp kommer alla handlingar läggas in efterhand, dock senast den 20 februari. De medlemmar som så önskar kan hämta ut handlingarna i pappersform, torsdagen den 23 februari 18,00-19,30 på kansliet på Ekevallen. 


Dagordning


1. Mötets öppnande/fastställande av röstlängd

2. Mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande för årsmötet

5. Val av sekreterare för årsmötet

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2016 

8. Kassa och revisionsberättelse för år 2016

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget för 2017

11. Styrelsens förslag till medlemsavgifter för år 2017

12. Motioner


13. Val av ordförande för ett år

14. Val ordinarie styrelseledamöter för två år

15. Val av suppleanter i fastställd turordning för ett år

16. Val av två revisorer för ett år

17. Val av två revisorssuppleanter för ett år

18. Val av valberedning

19. Övriga frågor av intresse (ej beslutande)

20. Mötet avslutas

Kom med i GIF:s sponsorgrupp
2017-02-01 20:41
Kan du undvara 7-8 timmar/år? 

En viktig del i att möjliggöra vår senior- och ungdomsverksamhet är att driva samarbetet med våra sponsorer. Arbetet innebär att vara i kontakt med våra sponsorer och hitta möjligheter för föreningen och sponsorerna att stödja varandras verksamhet. 

Nu söker vi fler krafter som kan ställa upp och stötta Genarps IF. Om detta låter intressant för dig eller om du känner någon annan som kan vara intresserad är du välkommen att ta kontakt med oss. 

Connie Kristensson  0733-36 41 59
Magnus Engström   0703-72 75 46

Sponsorgruppen

Nyheter från våra lag
Damer Senior, 24/02 13:55 
Herrar Senior, 18/02 17:02 
Ledarsidan, 16/02 22:49 
Herrar Senior, 16/02 15:48 
Löpning, 14/02 21:24