Välkommen!
Välkommen till Genarps IF!

Vi i föreningen har ägnat oss åt idrott i Genarp sedan vi bildades 1931. Under många år har vi huvudsakligen varit aktiva inom fotboll och boule men 2014 utökade vi utbudet till att även omfatta löpning.

Våra hemmamatcher spelar vi på Ekevallen och på Dalby IP.
Välkommen dit för att titta på fotboll eller ta en löprunda på natursköna Risen.
Eller varför inte delta i våra löptävlingar RISEN-loppet, GIFT (Genarps IF Trail) samt Skånska Energi-Stafetten.

Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!
Genarps IF uppmärksammas
2018-04-14 09:27
Fredrik Lago får stipendie på 7000:-
Sparbankens Stiftelse har tilldelat Fredrik Lago ett Stipendie på 7000:- för det stora arbete han lagt ner på ungdomsverksamheten i Genarps IF - LÖPARGRUPP! Klubben får dessutom ett stipendie på 3000:- för sin satsning på undomarna, som får träna löpning på varierat sätt. 
Hemmatipset 2018
2018-04-06 15:30

Imorgon startar herrseniorernas seriespel och nästa helg är det hemmapremiär.


I år kan du åter tippa herrseniorernas hemmamatcher, där hela 50 % av potten går till vinst.

 

Hemmatipset finns under egen flik på hemsidan (huvudsidan) www.genarpsif.se

annars använd denna länk http://www.genarpsif.se/sida/?ID=227772

 

Ju fler, desto roligare så vänligen sprid nyheten/länken och hjälp oss få in så många tipsrader som möjligt!

 

Vill du hellre lämna in på papper och/eller betala kontant, vänligen kontakta någon ledare för herrseniorer.

 

Lycka till och hoppas vi ses Ekevallen!!

Fotbollsdagar 2018 på Actionsport även V10
2018-03-01 20:25
På grund av vädret kommer detta erbjudande gälla även under vecka 10

Valberedningens förslag till förtroendevalda 2018
2018-02-05 23:14
Valberedningens förslag till förtroendevalda finns nu presenterat i foldern Inför årsmötet 2018 under Dokument.

Valberedningen har varit i kontakt med alla eventuella kandidater de har fått sig föreslagit av medlemmar i Genarps IF. Antingen finns dessa kandidater med i valberedningens presenterade förslag eller så har de de av olika anledningar tackat nej till att vara med i Genarps IF:s styrelse.

Utöver de av medlemmar föreslagna kandidaterna har valberedningen pratat med ett stort antal personer. Trots det är det fortfarande en plats till suppleant där valberedningen inte har lyckat hitta något förslag. Valberedningen kommer att fortsätta jobba på att hitta en kandidat fram tills årsmötet.

Om någon är intresserad, eller vet någon som är, så hör av er till valberedningen.

/Valberedningen (Helena, Stefan, Nils)

Kallelse till årsmöte
2018-02-04 16:24

Genarps IF:s årsmöte äger rum

måndagen 26 februari 2018, kl 19.00, Klubblokalen Ekevallen


De handlingar (verksamhetsplan, budget mm) som tas upp på årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Ni hittar handlingarna på hemsidan under fliken "Dokument" i menyraden. Härunder finns en mapp som heter "Inför årsmötet 2018". I denna mapp kommer alla handlingar läggas in efter hand, dock senast 19 februari. De medlemmar som så önskar kan hämta ut handlingarna i pappersform, torsdagen 22 februari 18.00-19.30 på kansliet på Ekevallen. 


Dagordning


1. Mötets öppnande/fastställande av röstlängd

2. Mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande för årsmötet

5. Val av sekreterare för årsmötet

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2017 

8. Kassa och revisionsberättelse för år 2017

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget för 2018

11. Styrelsens förslag till medlemsavgifter för år 2019

12. Motioner


13. Val av ordförande för ett år

14. Val ordinarie styrelseledamöter för två år

15. Val av suppleanter i fastställd turordning för ett år

16. Val av två revisorer för ett år

17. Val av två revisorssuppleanter för ett år

18. Val av valberedning

19. Övriga frågor av intresse (ej beslutande)

20. Mötet avslutas

Nyheter från våra lag
Löpning, 23/04 09:32 
Herrar Senior, 21/04 19:04 
Damer Senior, 16/04 08:15 
Herrar Senior, 14/04 19:35 
Boule, 09/04 14:15 
 
Våra Sponsorer