Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen!
Välkommen till Genarps IF!

Vi i föreningen har ägnat oss åt idrott i Genarp sedan vi bildades 1931. Under många år har vi huvudsakligen varit aktiva inom fotboll och boule men 2014 utökade vi utbudet till att även omfatta löpning.

Våra hemmamatcher spelar vi på Ekevallen och på Dalby IP.
Välkommen dit för att titta på fotboll eller ta en löprunda på natursköna Risen.
Eller varför inte delta i våra löptävlingar RISEN-loppet, GIFT (Genarps IF Trail) samt Skånska Energi-Stafetten.

Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!
Månadslotteriet
2019-04-15 20:15
Följande lottnummer har vunnit vid dragningen i april
Vinstvärde 500 kronor lott nr 102
Vinstvärde 200 kronor lott nr 205, 026, 252 och lott nr 135
Månadslotteriet
2019-03-20 21:05
Följande lottnummer har vunnit vid dragningen i mars
Vinstvärde 500 kronor lott nr 003
Vinstvärde 200 kronor lott nr 022, 079, 111 och lott nr 190
Nu syns Genarps IF i hela Sverige
2019-03-04 09:44
Hela samlingen under SM! Det blev bra utdelning för lilla Genarp
Med 13 starter på IVSM i Malmö lyckades löparna från klubben ta hem 8 medaljer.
Målsättningen enligt Bo var 5 medaljer, så resultatet med 1 Guld, 4 Silver och 3 Brons kan man säga att prestationerna verkligen var på topp.
Mer information kommer under dagen att finnas under löpning.

Kallelse till årsmöte
2019-02-16 21:22

Genarps IF:s årsmöte äger rum

måndagen 11 mars 2019, kl 19.00, Klubblokalen Ekevallen


De handlingar (verksamhetsplan, budget mm) som tas upp på årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Ni hittar handlingarna på hemsidan under fliken "Dokument" i menyraden. Härunder finns en mapp som heter "Inför årsmötet 2019". I denna mapp kommer alla handlingar läggas in efter hand, dock senast 4 mars. De medlemmar som så önskar kan hämta ut handlingarna i pappersform, torsdagen 7 mars 18.00-19.00 på kansliet på Ekevallen. 


Dagordning


1. Mötets öppnande/fastställande av röstlängd

2. Mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande för årsmötet

5. Val av sekreterare för årsmötet

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2018 

8. Kassa- och revisionsberättelse för år 2018

9. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med budget för 2019

11. Styrelsens förslag till medlemsavgifter för år 2020

12. Motioner


13. Val av ordförande för ett år

14. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för två år

15. Val av tre suppleanter i fastställd turordning för ett år

16. Val av två revisorer för ett år

17. Val av två revisorssuppleanter för ett år

18. Val av valberedning


19. Föreningsutveckling

20. Övriga frågor av intresse (ej beslutande)

21. Mötet avslutas

Nyheter från våra lag
Herrar Senior, 20/04 19:41 
P/F 13-14, 15/04 20:55 
P/F 10, 15/04 09:54 
Herrar Senior, 13/04 12:18 
Herrar Senior, 06/04 19:24 
 
Våra Sponsorer