Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen!
Välkommen till Genarps IF!

Vi i föreningen har ägnat oss åt idrott i Genarp sedan vi bildades 1931. Under många år har vi huvudsakligen varit aktiva inom fotboll och boule men 2014 utökade vi utbudet till att även omfatta löpning.

Våra hemmamatcher spelar vi på Ekevallen och på Dalby IP.
Välkommen dit för att titta på fotboll eller ta en löprunda på natursköna Risen.
Eller varför inte delta i våra löptävlingar RISEN-loppet, GIFT (Genarps IF Trail) samt Skånska Energi-Stafetten.

Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!
Lediga månadslotter
2020-01-26 08:32
Äntligen finns det lediga månadslotter!

Under rubriken Månadslotteriet » kan du se vilka nummer som är lediga samt se resultatet från tidigare dragningar.

Anmälan till månadslotteriet görs på Anmälan till månadslotteriet ».

För eventuella frågor, hör av dig till genarpsif.lotteri@telia.com.
Inför årsmötet 2020
2020-01-12 08:49

Genarps IFs årsmöte äger rum måndagen 9 mars kl 19.00 i Klubbstugan, Ekevallen.


Kallelse till årsmöte med förslag till föredragningslista ska utfärdas av styrelsen senast tre veckor innan årsmötet, alltså senast 17 februari. De handlingar (verksamhetsplan, budget m.m.) som tas upp på årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet, d.v.s. måndagen 2 mars. Handlingarna kommer då att finnas tillgängliga på hemsidan. De medlemmar som vill hämta ut handlingarna på kansliet kommer att kunna göra det torsdagen 5 mars 18.00-19.00. 


De medlemmar som vill lämna förslag (motion) till styrelsen inför årsmötet ska göra det skriftligen senast fyra veckor innan årsmötet, alltså senast 10 februari. Styrelsen ska till årsmötet avge ett skriftligt yttrande över förslaget. Styrelsen har ett styrelsemöte 10 februari där eventuella förslag kan behandlas. 


Styrelsen

Gott Nytt År - Testa att bli ledare!
2020-01-03 09:25
 
Vinnarna i slutdragningen i månadslotteriet gratuleras
2019-12-19 06:08
Följande lottnummer har vunnit

3000 kr lott nr 184

2000 kr lott nr 9

1000 kr lott nr 65 och 27

200 kr lott nr 132, 77, 13, 12, 257, 72, 256, 266, 255, 73, 345 och 297
Information från valberedningen inför årsmötet 2020
2019-12-08 20:36

Valberedningen har påbörjat sitt arbete. Arbetet görs utifrån det som är skrivet i Genarps IFs stadgar där det bl a står "Valberedningen ska senast tre månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater" (se 4 kap Valberedning 2 § Åligganden).

Valberedningen har vid ett styrelsemöte informerat styrelsen om att arbetet med en ny styrelse börjat och begärt att styrelsens ledamöter ska meddela om de ställer upp för omval eller ej. Resultatet redovisas nedan. Arbetet med att hitta lämpliga personer till styrelseposter kräver att klubbens medlemmar hjälper valberedningen genom att inkomma med förslag på lämpliga namn. De personer som föreslås ska vara medlemmar i föreningen och de bör också vara tillfrågade innan förslaget skickas in. Valberedningens kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Funktion

  Namn

  Accepterar omval

Ordförande

  Magnus Engström

  Nej

Styrelseledamot

  Rikard Ekström

  Ja

Styrelseledamot

  Jonas Hansson

  Ja

Styrelseledamot

  Niklas Nilsson

  Nej

Styrelseledamot

  Jan Billberg

  Avgår, fyllnadsval krävs

Styrelseledamot

  Anders Jakobsson

  Ett år kvar på mandatet

Styrelseledamot

  Christian Dunegård

  Ett år kvar på mandatet

Suppleant

  Bo Andersson

  Ja

Suppleant

  Fredrik Lago

  Ja

Suppleant

  Örjan Eltén

  Ja


För att summera så behöver valberedningen förslag på

1. En ordförande

2. En ny ordinarie styrelseledamot med mandattid 2 år

3. En ny ordinarie styrelseledamot med en mandattid 1 år (fyllnadsval)

Nyheter från våra lag
Herrar Senior, 18/01 19:39 
P/F 13-14, 17/01 08:22 
P 07, 12/01 11:17 
Damer Senior, 06/01 13:12 
Damer Senior, 06/01 13:08 
Löpning, 01/01 10:00 
 
Våra Sponsorer